[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Niepodległość czy przegrana?

WYKŁADW tym roku obchodzimy setną rocznicę powrotu Polski na mapę Europy. Chętnie zatem wracamy do wydarzeń z tamtych lat. Odwaga i upór, zarówno wybitnych jednostek, jak i zwykłych ludzi, doprowadziły do ponownego scalenia ziem polskich, brutalnie niegdyś rozdartych między wrogie mocarstwa. Chętnie przypominamy sobie mężów stanu: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego czy Ignacego Daszyńskiego. Trudniej jednak nam zaakceptować fakt, że nie byli to ludzie bez wad, a odrodzona Rzeczpospolita była państwem dalekim od stabilności czy dobrobytu. Sprzyjająca Polsce sytuacja międzynarodowa również nie trwała długo a elity II RP nie ustrzegły się poważnych błędów w polityce wewnętrznej i zagranicznej, za co w konsekwencji przyszło nam płacić najwyższą cenę.

O tym wszystkim traktował kolejny wykład dra Marcina Janeczka, zatytułowany „Niepodległość czy przegrana?”, który odbył się 21 lutego w sali konferencyjnej naszej biblioteki.

Dowiedzieliśmy się między innymi o okolicznościach przybycia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, o jego początkowych rozmowach z bolszewikami i nietypowej decyzji Naczelnego Wodza, który po pobiciu Armii Czerwonej porzucił część zdobytych na wschodzie terenów, ulegając presji politycznej Sejmu. Dr Janeczek wykazał również błędy polskiej dyplomacji, która wbrew poglądom Piłsudskiego, wyrażanymi przez niego za życia, ruszyła drogą konfrontacji z Niemcami, złudnie licząc na ówczesny potencjał zbrojny i wolę walki zachodnich aliantów.

Wykład nie przyniósł nam bynajmniej pokrzepienia serc, za to pobudził do refleksji, tak bardzo potrzebnej nam również w obecnych czasach.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu

Biblioteka wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

cele    pokój