[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Spotkanie z dr Elżbietą Zubrzycką w Książnicy Beskidzkiej

PLAKATŚwiat będzie taki, jakie są dzisiejsze dzieci. / Elżbieta Zubrzycka

18 września 2019 r. w Filii Książnicy Beskidzkiej w Bielsku- Białej odbyło się spotkanie z dr Elżbietą Zubrzycką – psychologiem, terapeutą i autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W szkoleniu pt. Ciekawe i zabawowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą udział wzięli bibliotekarze z Książnicy Beskidzkiej oraz bibliotek powiatu bielskiego.

Elżbieta Zubrzycka, magister biologii i psychologii oraz doktor nauk humanistycznych wykładała w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz równolegle w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego,  zajmowała się też pracą terapeutyczną w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku. W 1990 roku założyła Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, a w 2003 roku powołała nowy dział wydawniczy: GWP dla dzieci, który wydał około 60 tytułów pomocnych rodzicom i nauczycielom w wychowaniu, a dzieciom w rozwoju i pokonywaniu trudności. Jest autorką 6 książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci (sześć z nich zostało lekturami szkolnymi).

OKŁADKAOKŁADKA

Książki Elżbiety Zubrzyckiej pomagają w wychowaniu, przygotowują do życia, przekazują wartości, uczą, jak radzić sobie z najczęściej napotykanymi problemami. Każda książka zawiera dodatek dla rodziców – krótki wykład na poruszany w opowiadaniu temat, połączony ze wskazówkami, jak wykorzystać treść książki w rozmowie z dzieckiem i kształtowaniu jego postaw.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wieloma tematami dotyczącymi codziennych ( w tym trudnych) sytuacji z życia dzieci, a co za tym idzie, ich wychowawców i rodziców.

Dowiedzieli się: czym jest przyjaźń? Jak o nią dbać? Jakie cechy przyjaźni są najważniejsze? Jak powstaje potrzebna i niepotrzebna złość, jak nad nią zapanować? Poznali także dobre i złe słowa oraz magię dobrych słów.

Trudno było nam rozstać się z dr Elżbietą Zubrzycką, tak więc spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin popołudniowych, a uczestniczący w nim bibliotekarze opuszczali salę z wiedzą, jak wykorzystać treści zawarte w książeczkach zaprezentowanych przez ich autorkę w zajęciach z dziećmi.

Nadesłała: Teresa Michalak, Książnica Beskidzka