[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Biblioterapia i bajkoterapia –  szkolenie dla bibliotekarzy

spotkanieW dniach 21 i 22 października 2019 r. bibliotekarze Książnicy Beskidzkiej oraz bibliotek powiatu bielskiego uczestniczyli w szkoleniu Biblioterapia i bajkoterapia w procesie kształtowania kompetencji czytelniczych. Warsztaty, adresowane do osób, które ukończyły kurs biblioterapii I stopnia, poprowadziła dr Wanda Matras-Masztalerz, ceniona biblioterapeutka, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu biblioterapii.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z bajkoterapii w pracy z dziećmi: rolę czytania
w procesie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, czy dostarczanie altruistycznych, empatycznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów z literatury. Uczestnicy warsztatów poznali techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego dzieci – zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną. Zapoznali się także z zagadnieniami związanymi z pracą biblioterapeuty z osobami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnymi czy borykającymi się  z problemem depresji.

spotkanie

Szkolenie było częścią projektu Od A do Z, czyli z alfabetu szkoleń dla bibliotekarza, dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowanego w ramach programu Partnerstwo dla książki w bieżącym roku
w Książnicy Beskidzkiej. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu II stopnia z zakresu biblioterapii wystawione przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

spotkanie

Nadesłała: Książnica Beskidzka