[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Siemianowice Śląskie

Poczytej mi bery i bojki

Po raz kolejny w miesiącu Bibliotek Szkolnych, Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Zespołem Szkół „Cogito” zaprosili uczniów siemianowickich szkół do uczestnictwa w Konkursie Pięknego Czytania.

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego. Stąd chcąc podkreślić naszą przynależność do naszej małej ojczyzny, jaką jest Śląsk,
w tym roku zaproponowaliśmy Konkurs Pięknego Czytania … po Śląsku, a ściślej mówiąc czytania fragmentów książki Stanisława Ligonia „Bery i bojki śląskie”. Na wstępie wysłuchaliśmy piosenkę „Czerwone słoneczko”  w pięknym wykonaniu Weroniki Szperlich. A potem głos należał już do pana Marka Szołtyska – znanego pisarza, dziennikarza oraz autora programów radiowych i telewizyjnych związanych z Górnym Śląskiem. Pan Marek przybliżył wszystkim zebranym postać Stanisława Ligonia, znanego pod pseudonimem Karlik z Kocyndra – wybitnego artystę i działacza niepodległościowego, ale także znakomitego radiowca.

Po czym był już tylko czas na konkurs, na wysłuchanie młodzieży, która czytała fragmenty Ligonia przed publicznością ale także przed szanownym jury, w skład którego weszły następujące osoby:

Jan Litwiński – inspektor Wydziału Kultury i Sportu,

Bogumiła Śliż – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich,

Małgorzata Dyla –  emerytowany pedagog z Zespołu Szkół „Cogito”.  Jako gość honorowy w obradach komisji jury uczestniczył Pan Marek Szołtysek.

Po prezentacjach czytanych fragmentów, odbyła się przerwa na poczęstunek, podczas którego obradowało jury. Jeszcze chwilę przed ogłoszeniem wyników, pan Marek przeprowadził krótki test znajomości śląskich słów wśród zebranych dzieci. Musimy przyznać, że ich wiedza jest imponująca.

Tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” otrzymała Laura Skolik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 6, która  najlepiej poradziła sobie z czytelniczym wyzwaniem. II miejsce zajęła – Anna Fuss, ze Szkoły Podstawowej nr 11, III miejsce zajął – Jakub Kubacki ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, dzieciom, nauczycielom i ich rodzicom za przygotowanie się do konkursu. Nauczycielom i młodzieży z Zespołu Szkół Cogito za pomoc i organizację całego przedsięwzięcia. A jury za owocne obrady.

MBP Siemianowice Śląskie