[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Najlepsza biblioteka powiatu bielskiego 2019/2020

Już po raz 20 odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego. Corocznie konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim organizuje Starosta Bielski przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Celem konkursu jest promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizowanych, prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. Konkurs popularyzuje usługi bibliotek, stanowi dodatkową motywację oraz inspiruje bibliotekarzy powiatu bielskiego do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców danego regionu.

Nagrody pieniężne dla samorządowych bibliotek publicznych finansowane są ze środków otrzymanych od powiatu bielskiego i przeznaczone zostają na zakup materiałów bibliotecznych, wzbogacając w ten sposób biblioteczne zbiory oraz na nowoczesny sprzęt poprawiający stan wyposażenia bibliotek i jakość usług.

W tym roku gospodarzem uroczystego podsumowania konkursu z udziałem władz
z poszczególnych gmin powiatu bielskiego oraz środowiska bibliotekarskiego była gmina Czechowice-Dziedzice. Wręczenie nagród odbyło się 8 września o godz. 11.00
w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Komisja konkursowa przyznała:

Tytuł „Biblioteki roku 2019/2020” Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach za wielokierunkową działalność placówki, wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem oraz tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców.

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia:

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie za szeroką działalność propagującą regionalizm oraz wysokie wskaźniki czytelnicze.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy za wielokierunkową działalność placówki oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla użytkowników biblioteki.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach za stosowanie nowoczesnych technik w pracy
z czytelnikiem oraz propagowanie regionalizmu.

Komisja postanowiła także przyznać dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe dla pozostałych bibliotek biorących udział w konkursie:  Gminnej Bibliotece Publicznej
w Buczkowicach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.

Po raz kolejny Komisja pragnie zaznaczyć, że wszystkie zgłoszone do konkursu biblioteki posiadają swój specyficzny, regionalny charakter oraz odpowiadają zapotrzebowaniem lokalnych środowisk.

Nadesłała: Książnica Beskidzka