[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

„Literatura jako narzędzie edukacji i terapii” – program biblioterapii III stopnia

W dniach 28 i 29 września 2020 r. w Książnicy  Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyło się szkolenie pn. „Literatura jako narzędzie edukacji i terapii”. Adresowane było do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii. Szkolenie prowadzone było przez dr Wandę Matras – Mastalerz – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, autorkę kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technika pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Pani Wanda jest ponadto certyfikowanym trenerem stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownikiem Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Warsztaty były częścią projektu „Biblioteka(rz) łączy pokolenia czyli szkolenia poświęcone budowaniu oferty dla różnych grup odbiorców”, który biblioteka realizuje w 2020 roku
w ramach programu Partnerstwo dla książki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szkolenie zakładało 2 spotkania w wymiarze po 5h, w czasie których uczestnicy zdobyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności m. in. w zakresie biblioterapii, arteterapii oraz logoterapii. Na spotkaniach poruszono zagadnienie storytellingu, czytania performatywnego tekstów literackich, jak również elementy dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych. Uczestnikom zaprezentowano potencjał terapeutyczny metafor w utworach literackich (prozie i poezji). Prowadząca zaprezentowała stymulacyjną i korekcyjną funkcję biblioterapii, również w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemem depresji. Na koniec uczestnicy stworzyli oraz zaprezentowali scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych.

Warsztaty w Książnicy Beskidzkiej

Warsztaty okazały się prawdziwą skarbnicą wiedzy i pomysłów przydatnych w edukacji różnych grup osób. Po ukończeniu 10 godzinnego szkolenia, bibliotekarze pracujący w Książnicy Beskidzkiej oraz gminnych bibliotekach publicznych powiatu bielskiego otrzymali Zaświadczenia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu
o ukończeniu III stopnia biblioterapii, co uprawnia ich do samodzielnego prowadzenia zajęć
w tym zakresie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Nadesłała: Książnica Beskidzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *