[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

„Szkolenie poświęcone budowaniu oferty biblioteki dla seniorów”

W 12 października odbyło się w Książnicy Beskidzkiej kolejne szkolenie realizowane
w ramach projektu „Biblioteka(rz) łączy pokolenia czyli szkolenia poświęcone budowaniu oferty dla różnych grup odbiorców”, który biblioteka realizuje w 2020 roku w ramach programu Partnerstwo dla książki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tym razem bibliotekarze pracujący w Książnicy Beskidzkiej oraz gminnych bibliotekach publicznych powiatu bielskiego rozmawiali na temat potrzeb i problemów współczesnych seniorów.

Tematykę przybliżyła uczestnikom Marta Kryś, Bibliotekarz Roku 2015 w konkursie SBP oraz członkini sieci bibliotekarzy Labib. Inicjatorka akcji International Games Week w Polsce. Współautorka publikacji „Otwieranie świata”, dotyczącej wprowadzania dzieci w świat kultury. Zajmuje się także nowymi technologiami, promocją i poszukiwaniem środków finansowych na działalność kulturalną.

W ciągu 5 godzinnego spotkania uczestnicy rozmawiali o tworzeniu instytucji przyjaznej osobom 60+ oraz poznali tajniki promocji i komunikacji dla tejże grupy odbiorców. Wszystkie rozważania były poprzedzone wprowadzeniem w koncepcję rozwoju publiczności, która zakłada stawianie odbiorców w sercu instytucji. Uczestnicy zaprojektowali wydarzenia, przestrzenie i usługi adresowane osobom starszym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury