[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Memoris-book. Zajęcia pisania ekspresywnego

18 października, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, odbyły się dwa spotkania online, zatytułowane „Pisanie dla zdrowia i dobrostanu”. Zajęcia wykładowo-warsztatowe miały na celu ukazanie historii dziedziny, jaką jest pisanie ekspresywne oraz głównych propagatorów tej formy budowania samoświadomości.

Ważnym punktem było podkreślenie, że celem osobistych zapisków jest uzewnętrznienie wewnętrznego świata, które odbywa się przez usystematyzowanie myśli – istotna jest droga, a nie sam efekt w postaci tekstu. W zrozumieniu, na czym polegają różnice w pisaniu dla siebie, a zapisem zakładającym odbiorcę pomogły ćwiczenia zaproponowane przez prowadzącą, Monikę Kliber.

Wydarzenia zorganizowane zostały w ramach cyklu Memoris-book w związku z realizacją trzeciej edycji projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.