[Relacja] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W ŁAZACH

Ocalić od zapomnienia i zagubienia –
czyli warsztaty digitalizacyjne w Bibliotece w Łazach

Wrześniowe spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Senior sm@rt na start!” poświęcone zostało digitalizacji zdjęć, materiałów i dokumentów archiwalnych.

Zajęcia poprowadziła Pani Beata Kuc, która od kilkunastu lat prowadzi w Bibliotece w Łazach Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej: gromadzi fotografie, materiały i dokumenty życia społecznego sprzed lat i zapisuje je w wersji cyfrowej. Proces digitalizacji składa się z uzyskania danych, jak i również cyfrowej obróbki, umożliwiającej publikację i prezentację materiałów w przestrzeni Internetu.

Zajęcia warsztatowe dla seniorów pn. „Przeszłość w przyszłości” oraz „Retro zdjęcia – pamiątka sprzed lat”, to moduły tematyczne, które odbyły się 15 i 29 września w ramach projektu „Senior sm@rt na start!” dofinansowanego przez MKDNiS „Partnerstwo dla książki” dla dwóch kilkuosobowych grup osób 60+. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję przetworzyć materiały analogowe (tradycyjne zdjęcia) na ich postać cyfrową. A dokonali tego za pomocą skanera – narzędzia, z którym na co dzień pracuje Beata Kuc.

Prowadząca zajęcia wskazała, w jaki sposób można formatować cyfrową wersję fotografii, to znaczy: jak przyciąć, powiększyć, rozjaśnić lub wyostrzyć – wszystko po to, by wydobyć ze zdjęcia, jak najwięcej szczegółów. Seniorzy biorący udział w warsztatach poznali znaczenie i cel powstania Cyfrowego Archiwum Tradycji w Łazach, ale także nabyli praktycznych umiejętności pozwalających stworzyć własne domowe cyfrowe archiwum rodzinne. Cyfrowy album rodzinny, to nie tylko prezentacja czarno-białych zdjęć sprzed wielu lat, ale to także zdigitalizowany zapis cennych z punktu widzenia historyka dokumentów, np. aktów urodzenia, małżeństwa, świadectw szkolnych, planów, listów. Przechowywanie i udostępnianie takich dokumentów w postaci elektronicznej umożliwia łatwe i wielokrotne wykorzystywanie ich w celach prezentacji, udostępniania online, przy czym dodatkowo chroni oryginalne zasoby przed zniszczeniem, zagubieniem i ułatwia tym samym ich konserwację. 

Wrześniowe warsztaty wskazały, w jaki sposób nowe technologie pozwalają przywrócić w pamięci i ocalić od zapomnienia, to co najcenniejsze w naszej przeszłości – wspomnienia – zamknięte w stertach maszynopisów i starych fotografii.

Dodatkowo 6 października zrealizowano zajęcia pn. „Roboty nie tylko kuchenne – czyli słów kilka o programowaniu”. Podczas zajęć uczestnicy stawiali pierwsze kroki w dziedzinie programowania i kodowania, przy wykorzystaniu tabletów i interaktywnych robotów edukacyjnych Photon. Zajęcia te w dużej mierze spełniły walory rozrywkowe i edukacyjne – został zaprezentowany robot, jego funkcje i zastosowanie. Ponadto pokrótce omówiono nową dyscyplinę wiedzy i jej znaczenie we współczesnym świecie – programowanie.

Nadesłała: Anna Wilk

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”