[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

„Młodzieżowe UKD – cykl szkoleń dla bibliotekarzy?”

„Młodzieżowe UKD – cykl szkoleń dla bibliotekarzy” to szkolenia realizowane w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w bieżącym roku. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki. Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Dzięki realizacji projektu bibliotekarze mogli zdobyć kolejne umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą. Ta grupa użytkowników biblioteki jest bardzo wymagająca i stosunkowo rzadko zagląda do biblioteki, ponieważ potrzebuje specjalnie przygotowanej oferty. Szkolenia mają zatem na celu podnieść umiejętności bibliotekarzy w zakresie skuteczniejszego kreowania działań biblioteki adekwatnych do tej grupy użytkowników.

Dotychczas odbyły się szkolenia:

I – „Zarządzanie zespołem biblioteki”. Mając na uwadze fakt, że to na zespole pracowników spoczywa odpowiedzialność efektywnego realizowania oferty biblioteki, projekt rozpoczął się szkoleniem poświęconym zarządzaniu zespołem, tak by dalsza współpraca opierała się na wspólnym rozwiązywaniu problemów, pozwalającym na zrealizowanie założeń. Podczas szkolenia uczestnicy poznali nowoczesne techniki zarządzania zespołem, motywowania ludzi oraz sposoby zwiększenia efektywności osobistej w pracy. Dowiedzieli się jak skutecznie delegować i egzekwować zadania. Poznali własne predyspozycje komunikacyjne oraz skuteczne techniki asertywności w komunikacji. Nauczyli się diagnozować problemy oraz motywować zespół według określonych narzędzi oraz poprzez wartości.

II – „Quizy online w edukacji historycznej. Szkolenie dla bibliotek, centrów kultury, muzeów
i szkół”. W czasie szkolenia uczestnicy poznali zalety grywalizacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz gier planszowych w pracy z młodzieżą, ale i nie tylko. Bibliotekarzom zaprezentowano możliwości wykorzystania platform do tworzenia quizów poświęconych historii regionu czy dorobku twórców lokalnych, które z powodzeniem można stosować w edukacji regionalnej. W praktyczny sposób uczestnicy przećwiczyli platformę Kahoot, wymyślając swoje pierwsze quizy. Tworzenie quizów jest jednak na tyle uniwersalnym narzędziem, że w taki sposób można zgamifikować dowolny temat.

Szkolenie odbyło się w ramach bloku tematycznego: U jak Upowszechnianie wiedzy
o regionie.

11 – 13 września 2023 – 3-dniowy kurs  „Literackie drogi rozwoju i wsparcia. Rozwijanie dobrej komunikacji w pracy z młodzieżą”, prowadząca: dr Wanda Matras – Mastalerz

Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru
i możliwości wykorzystania literatury oraz metod i form pracy z młodzieżą. Spotkanie rozwijało umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z czytelnikami w wieku adolescencji, pokazało jak wzmacniać zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne tej grupy czytelników oraz zawierało praktyczne przykłady oferty animacji kultury skierowanej do nastolatków. Warsztaty miały także na celu podniesienie kompetencji z zakresu komunikacji intra- i interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej) nastolatków. Uczestnicy dowiedzieli się jak przy pomocy literackich drogowskazów wypracować skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
i zachwianiach równowagi psychicznej, budować poczucie wartości, poszukiwać własnych dróg rozwoju i motywować się do osiągania celów. Proponowane spotkania sprzyjały refleksji nad tym, co jest w życiu ważne i „wartościowe”, jakie cechy warto w sobie rozwijać
i pielęgnować. Jeśli będziemy podobnie pojmować wartości, będzie mniej nieporozumień
i konfliktów, rozczarowań i gniewu, a więcej radości, zaufania i dobrych relacji między ludźmi.

Tematy nawiązywały do kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024 wśród których znalazło się: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji oraz Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży.

06.11.2023 r.  „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece”. Prowadzący: Karol Baranowski

Kolejne szkolenie rozpoczęło się od wprowadzenia teorii: zdefiniowania, czym jest wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, oraz krótkiego przedstawienia jej historii i związanych z nią narzędzi. Omówiono wpływ tej technologii na różne dziedziny życia, m.in. medycynę, edukację, turystykę czy rozrywkę. Zaprezentowane zostały aplikacje i platformy wykorzystujące technologię VR oraz RR, takie jak Google Cardboard, Arts&Culture, AI Image Generator czy Hey Gen, których większość można było przetestować na smartfonie. Dodatkowo uczestnicy mogli wypróbować gogle do wirtualnej rzeczywistości, a nawet składali własnoręcznie tekturowy model okularów VR. Celem szkolenia było przedstawienie konkretnych narzędzi i pomysłów do codziennej pracy, tak by dostępne możliwości wykorzystać do uatrakcyjnienia oferty biblioteki.

Nadesłała: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej