[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

matka EwaUbogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara i życie

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich zaprasza serdecznie na wystawę zatytułowaną „Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara i życie” poświęconą  żyjącej w XIX i XX Ewie von Tiele-Winckler, zwanej „Matką Ewą”. Otwarcie odbędzie się  8 grudnia br. o godz. 17.00. Uzupełnieniem wernisażu będzie prelekcja Pani Izabelli Kuehnel. Jest to szczególna wystawa, prezentująca sylwetkę oraz działalność kobiety wybitnej, zasłużonej w niesieniu pomocy najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym, nie tylko na terenie Górnego Śląska,  ale także na świecie. Mimo, że żyła na przełomie XIX i XX w., często porównuje się ją do Matki Teresy z Kalkuty. Całe swoje życie poświęciła służbie najuboższym. W Miechowicach  założyła diakonat nazwany Ostoją Pokoju. Kształciła siostry, które potem pełniły służbę m.in. w domach dziecka, w szpitalach czy domach starców. Zarówno na Śląsku, jak i  poza jego granicami utworzyła ponad 60 placówek opiekuńczych. Jej działalność sięgała daleko poza granice Rzeszy. Wysyłała misjonarki do wielu krajów świata, w tym do Chin, Egiptu czy na Wyspy Salomona.  Prowadziła również pracę wśród więźniów. Jej działalność wykraczała nie tylko poza granice, ale także ponad wszelkie podziały, związane z wiarą, narodowością, pochodzeniem społecznym czy statusem materialnym. Była osobą nie tylko niezwykle wierzącą, skromną, ale także oddaną społeczeństwu.  Wystawę będzie można oglądać dzięki współpracy  z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu-Miechowicach, Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, Ligą Kobiet Nieobojętnych oraz Stiftung Diakonissemhaus Friedenshort w Freudenbergu.

 

Zapraszamy!

MBP Siemianowice Śląskie