[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Finał cyklu DESIGN-BOOK. Spotkanie online z Teresą Cwaliną

18 listopada miała miejsce premierowa emisja spotkania online z Teresą Cwaliną, polonistką i tyflologiem – specjalistą od spraw niewidomych, autorką wielu tekstów z zakresu tyflologii i arteterapii, przez kilkadziesiąt lat związaną z Zakładem dla Niewidomych w Laskach.

Wydawczynią kwartalnika przybliżającego nowatorskie podejście do pracy z osobami niewidomymi. Popularyzatorką sztuki wśród osób niepełnosprawnych, m.in. przez prowadzenie autorskiej galerii oraz przygotowanie muzealników do udostępniania zbiorów osobom niewidzącym.

Wykład pani Teresy Cwaliny poświęcony został ilustracji w książkach dla osób niewidomych – czym jest, jaką pełni rolę, jak powinna być tworzona. Autorka omówiła wyniki badań i doświadczeń związanych z przełożeniem świata widzialnego na język osób, które nie widzą, podkreślając różnice w percepcji, gdy odbiór komunikatów i bodźców zewnętrznych odbywa się bez udziału zmysłu wzroku.

Organizacja wydarzenia związane było z realizacją projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie