[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA

We wtorek 7 maja w Książnicy Beskidzkiej odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia XXIII międzynarodowego polsko–czesko–słowackiego konkursu Tworzymy Własne Wydawnictwo. Temat tegorocznego konkursu „O czym szumią drzewa” wpisał się w obchody Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, wydarzenia, którego celem jest propagowanie wśród mieszkańców naszego miasta wiedzy na temat ekologii. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, w Książnicy Beskidzkiej gościliśmy autorów prac z Mestskou knihovnou we Frydku-Mistku (Czechy) i Krajskou Knžinicou w Żylinie (Słowacja).

Rozstrzygnięcie konkursu Tworzymy Własne Wydawnictwo

W etapie krajowym udział wzięło 22 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z Bielska-Białej: numer 2, 13, 26, 36, oraz Anglojęzyczną Szkołę Podstawową Europejczyk, a także uczniowie ze szkoły podstawowej nr 4 z Czechowic-Dziedzic, z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Godziszce oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej św. Jadwigi w Żywcu. Na konkurs wpłynęło 16 prac. Jury w składzie dyrektor Katarzyna Ruchała, Ludmiła Pietras i Katarzyna Kordas, a także poeta i literat Franciszek Nastulczyk, który oceniał prace nadesłane z Czech i Słowacji, po wielu dyskusjach, wybrało najciekawsze pod względem merytorycznym i edytorskim prace. Uczestnicy w poszczególnych kategoriach uzyskali następujące miejsca:

ETAP KRAJOWY

I kategoria

I miejsce 

OLIWIA MUSIAŁ – Szkoła Podstawowa nr 26 w Bielsku-Białej „Leśna przygoda”

II miejsce

NATALIA KWIATKOWSKA, ALEKSANDRA RADWAN

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” – „Na ratunek drzewom”

III miejsce

KAROLINA BYSZKIEWICZ –Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce „Oaza”

Wyróżnienie

JAGODA SZTEFKO – Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” „O czym szumią drzewa”

II kategoria

I miejsce ex aequo

ANNA WIERZBANOWSKA, MARTA WIERZBANOWSKA – Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej – „Will ratuje świat”

JULIA WOJCIUCH – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce „Chruby

II miejsce

AGATA PAWLAS – Szkoła Podstawowa nr 13 Bielsk-Biała „Exter”

III miejsce

WERONIKA KWAŚNIAK – Szkoła Podstawowa nr 4 z Czechowic-Dziedzic „Głos z korzeni”

Wyróżnienie

MALWINA KONIECZNA, IZABELA BRĄCZEK – Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej – „Szepty gwiazd”

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali dyplomy za udział

ETAP MIĘDZYNARODOWY

I kategoria

I miejsce 

Rastislav Lacko, Alžbeta Lacková (Słowacja) – „Tila“

II miejsce

Oliwia Musiał (Polska) – „Leśna przygda”

III miejsce

Michaela Vaverková (Czechy) – „Driada“

II kategoria

I miejsce

Julia Wojciuch (Polska) – „Chruby”

II miejsce

Anna Wierzbanowska, Marta Wierzbanowska  (Polska) – „Will ratuje świat”

III miejsce ex aequo

Tereza Bukovjanová (Czechy) – „Srdce lesa“     

Zoja Brontvajová, Daša Brontvajová (Słowacja) – „Spomienky v koreňoch”  

Wyróżnienie

Agata Pawlas (Polska) – „Exter”

Kategoria Specjalna

I miejsce

Ema Virdzeková, Mário Urbanec (Słowacja) – „Kamarát smrek” 

II miejsce

Juraj Bačík, Marianka Nižníková (Słowacja) – „Stromy záchranári”

III miejsce

Ferková Veronika, Petrová Natália (Słowacja) – „V lese”Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.