obraz

Projekt edukacyjny „Wykiełkuj na rynku pracy”

„Wykiełkuj na rynku pracy” – w twojej bibliotece. Zapraszamy do projektu wspierającego osoby młode na rynku pracy

obrazDołącz do programu edukacyjnego „Wykiełkuj na rynku pracy”. Jego celem jest podniesienie kompetencji młodych osób wchodzących na rynek pracy poprzez cykl warsztatów lub spotkań edukacyjnych prowadzonych przez bibliotekarzy w lokalnych bibliotekach publicznych.

W programie mogą wziąć udział biblioteki publiczne, które wyrażą zgodę na przeprowadzenie oraz niewielkie wsparcie przy organizacji badania wśród uczestników projektu. Badanie realizowane jest w ramach pracy doktorskiej mgr Magdaleny Paul w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej.

Beneficjenci projektu

Projekt „Wykiełkuj na rynku pracy” ma na celu podniesienie kompetencji młodych osób, które dopiero planują wejście na rynek pracy lub stawiają na nim pierwsze kroki. Skierowany jest do dwóch grup odbiorców:

 • uczniowie II i III klas liceów ogólnokształcących,
 • studenci ostatnich lat studiów i absolwenci szkół wyższych (maksymalnie 1 rok od ukończenia nauki), którzy nie mogą znaleźć pracy.

Dlaczego ważne jest, aby właśnie młodzi ludzie wzięli w nim udział? Badania bezrobocia prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że osoby młode są szczególnie zagrożone bezrobociem w Polsce. W marcu 2014 roku osoby do 24. roku życia stanowiły ponad jedną czwartą liczby nowo zarejestrowanych (27,9%) osób bez pracy. Absolwenci szkół stanowili 10,8% nowo zarejestrowanych bezrobotnych (wśród nich jedna czwarta to absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia).

Nazwa projektu

Nasiona i wyrastające z nich kiełki są metaforą sytuacji młodych osób na rynku pracy, które muszą najpierw „przebić się na powierzchnię”, a następnie odnaleźć w nowym środowisku. Stopniowe kiełkowanie i wzrastanie roślin to również odniesienie do wpływu projektu, który pojawić się może dopiero po pewnym czasie od jego zakończenia.

Formy wsparcia

Wsparcie bibliotekarzy, którzy zdecydują się na podjęcie działań w ramach projektu, obejmować będzie:

 • dostęp do poradnika metodycznego wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć,
 • dostęp do przetestowanych w ramach pilotażu materiałów na zajęcia (prezentacje multimedialne, karty ćwiczeń, częściowo w formie gier, materiały dla uczestników do pracy indywidualnej),
 • dostęp do przykładowych materiałów promocyjnych,
 • wsparcie w formie webinarium wstępnego przed rozpoczęciem projektu (planowany termin to początek września 2016 r.) oraz w razie potrzeby kolejnych spotkań online; w przypadku większego zainteresowania możliwe byłoby także zorganizowanie spotkań „na żywo”,
 • wsparcie indywidualne w czasie prowadzenia projektu (drogą mailową, telefonicznie, via Skype).

Proponowana tematyka spotkań

 1. Budowanie własnej ścieżki kariery, w tym:
  • wstępna rozmowa na temat dotychczasowych doświadczeń z pracą i planów
   na przyszłość
  • dwie strategie zachowania na rynku pracy i w pracy – rywalizacja czy współpraca
  • praca nad określeniem własnych wartości, motywacji i celów zawodowych
 2. Wyszukiwanie informacji o pracy, w tym pracy za granicą
 3. Przygotowanie CV (klasyczne, kompetencyjne, europejskie, niestandardowe)
 4. Przygotowanie listu motywacyjnego
 5. Portale społecznościowe a poszukiwanie pracy
 6. Rozmowa o pracę
 7. Instytucje rynku pracy (urzędy pracy, biura karier)
 8. Prawo pracy – podstawy, a także zagadnienia związane z mobbingiem
 9. Staże i praktyki
 10. Samodoskonalenie, m.in. źródła informacji o możliwościach pozaformalnego podnoszenia swoich kompetencji
 11. Zarządzanie sobą w czasie

Zgłoszenia

 Aby zgłosić się do programu, należy do dnia 15 września 2016 r. wypełnić ankietę dostępną pod adresem: https://goo.gl/forms/Z9q6k4OVknYu9LLL2.

 Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą dowiedzieć się więcej o projekcie „Wykiełkuj na rynku pracy” lub moim projekcie badawczym, uprzejmie proszę o kontakt:

 • adres e-mail: magdaa.paul@gmail.com
 • tel: +48 669 071 484
 • adres do korespondencji: Magdalena Paul, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

Wykiełkuj na rynku pracy – zaproszenie

Nadesłała: Magdalena Paul, IINiSB UW