[Zapowiedź] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

W tym roku Biblioteka Śląska koordynowała realizację projektu „Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania” dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W piątek, 18 grudnia 2020 r., o godz. 10:00 rozpocznie się seminarium online, które podsumuje projekt i pozwoli na zapoznanie się najnowszymi trendami technologicznymi.

Głównym celem działań Robotowej Akademii Kreatywnego Czytania było przybliżenie bibliotekarzom z woj. śląskiego wiedzy o nowych technologiach, które można wykorzystać w pracy z czytelnikiem i promocji instytucji. Warsztaty z pracownikami UNIBOT UŚ oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pokazały uczestnikom jak wykorzystywać drukarki 3D, kierować robotami Photon z użyciem aplikacji Photon Edu oraz języka JavaScript, budować i obsługiwać roboty Lego Mindstorms za pomocą aplikacji i języka Python, oraz pracować w zespole zgodnie z metodą design thinking.

Seminarium te będzie zatem okazją nie tylko do przedstawienia Państwu naszych działań w ramach projektu, ale także da możliwość wysłuchania wspaniałych prelegentów. W programie seminarium zaplanowano wystąpienia:

  1. Centralnego Domu Technologii w Warszawie zajmującego się popularyzacją wiedzy o robotyce i nowych technologii wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli (https://cdt.pl/)
  2. UNIBOT-a, którego główna koordynatorka, p. Joanna Foryś, opowie o powstaniu i projektach realizowanych przez naukowców w ramach Uniwersytetu Otwartego UŚ
  3. bibliotek publicznych woj. śląskiego wykorzystujących nowe technologie (druk 3D, roboty Photon i programowanie). Dobrymi praktykami podzielą się:

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy,

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz

Formularz zapisu na seminarium: https://zoom.us/webinar/register/WN_nqfUIpYZRV-rzgr2xXImDg

Projekt Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.